Kantoor Möhringer groen door toepassing van zonnepanelen

Vanuit onze visie voor verdere bevordering van de CO2 reductie en tevens de commerciële kansen bij aanbestedingen te vergroten door de gecertificeerde hoogste trede in te nemen op de CO2-prestatieladder, was de keuze om zonnepanelen te plaatsten niet meer dan logisch. Möhringer heeft dan ook begin dit jaar ervoor gekozen voor de plaatsing van 82 zonnepanelen met een geïnstalleerd vermogen van 20kWp.
Elroy Meinen, hoofd facilitaire zaken Möhringer Liften, vertelt enthousiast over de aanschaf: “natuurlijk is het ook goed voor ons imago. Vanuit financieel oogpunt is de terugverdientijd met circa 12 jaar relatief lang. Maar duurzaam ondernemen heeft nu eenmaal de toekomst en daarom doen we het toch”. Möhringer Liften investeert ook in energiebesparing o.a. door het vervangen bestaande verlichting voor energiezuinige verlichting, maar ook door het terugdringen van gasverbruik met de renovatie van het bestaande fabrieksdak, het aanbrengen van extra warmte-isolatie en het toepassen van dubbel geïsoleerde dakkoepels ter bevordering van natuurlijke lichtinval. Verder is men bezig het wagenpark te vergroenen. Elroy Meinen verwacht in lijn van hun milieubeleid ook in de toekomst nieuwe investeringen in zon-pv en andere duurzaamheidmaatregelen.

 

Mobiliteit en duurzaamheid.
Mobiliteit is essentieel in de wereld waarin we leven en werken. Möhringer Liften bevordert mobiliteit door het installeren, onderhouden en moderniseren van liften, waarmee mensen snel, veilig en comfortabel op hun plek van bestemming komen. Daarbij streven we er naar het milieu zo min mogelijk te belasten. Ons milieubeleid is erop gericht onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Met gerichte investeringen en slimme innovaties doen we er alles aan om dit te bereiken. Daarbij gaan we verder dan de milieueisen die de wet aan ons stelt. Zo realiseren wij jaar op jaar flinke energiebesparingen op projectlocaties en op onze kantoren: onze producten worden steeds spaarzamer. We zijn ook steeds beter in staat de uitstoot van CO2 verder te reduceren, bijvoorbeeld door de optimale inzet van transporten. We gebruiken zo weinig mogelijk verpakkingen. De materialen die wij gebruiken zijn duurzaam en garanderen een langere levensduur voor onze eindproducten. Daardoor produceren we aanzienlijk minder afval. Het afval dat we produceren wordt gescheiden en waar mogelijk gerecycled. Ten slotte bevorderen wij een groter milieubesef bij onze medewerkers.

CO2-Prestatieladder
Een continue verbetering van onze CO2 reductie wordt tevens gestimuleerd door intensieve klantrelaties met bijvoorbeeld ProRail.
Mohringer fabriceert, levert en plaatst hoogwaardige en innovatieve liftinstallaties op diverse NS Stations door het hele land.
Als onderdeel van het CO2-reductieprogramma wil ProRail ook haar leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. In dit kader heeft ProRail de CO2-prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument is ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan een aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. Concreet geldt: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning.
In november hebben Möhringer en Schindler gezamenlijk als eerste liftenfirma de hoogste trede op de CO2 prestatieladder gehaald